Disclaimer Eerlijkverdelen

Deze disclaimer is van toepassing op de Service van Eerlijkverdelen en op de website www.eerlijkverdelen.nl (hierna: de website) en de diensten die vanuit Eerlijkverdelen worden geleverd. Deze Service en de website zijn eigendom van Eerlijkverdelen. Door gebruikmaking van de Service en/of de website stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.

 

Alle in de Service en op de website weergegeven informatie en gegevens worden met zorg geselecteerd en samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de website foutieve informatie of onvolkomenheden bevat. Eerlijkverdelen staat dan ook niet in voor juistheid en/of volledigheid van de in de Service of op de website vermelde informatie en gegevens. Informatie en gegevens in de Service of op de website kunnen op elk moment gewijzigd worden door Eerlijkverdelen, zonder voorafgaande mededeling daarover.

 

Eerlijkverdelen kan niet aansprakelijk zijn voor enigerlei schade voortvloeiend uit, of dreigend voort te vloeien uit, gebruik van de Service en/of website en/of de informatie die in de Service of op de website weergegeven wordt (al dan niet geplaatst door gebruikers van Eerlijkverdelen) en/of de onmogelijkheid om de Service en/of de website te kunnen raadplegen. Eerlijkverdelen distantieert zich bij voorbaat en in alle gevallen, behoudens de gevallen waarbij uitdrukkelijk anders aangegeven wordt, van uitlatingen die via de Service en/of de website van Eerlijkverdelen door gebruikers gedaan worden. Eerlijkverdelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar met een hyperlink wordt verwezen.

 

De rechten van intellectuele eigendom op de Service en de website en op alle informatie, gegevens en overige materialen die weergegeven worden in de Service of op de website rusten bij Eerlijkverdelen of bij degene die de informatie, gegevens of overige materialen in de Service of op de website van Eerlijkverdelen heeft geplaatst. Reproductie van enige inhoud van de Service en/of de website is niet toegestaan, behoudens in situaties waarin Eerlijkverdelen vooraf daartoe toestemming gegeven heeft of wanneer dwingendrechtelijke bepalingen daartoe mogelijkheid bieden, zoals het recht om te citeren. Gebruik van enige inhoud van de Service en/of de website voor commerciƫle doeleinden is niet toegestaan. Bij toegestaan gebruik van enige inhoud van de Service en/of de website bent u verplicht de rechten van intellectueel eigendom die daarop rusten uitdrukkelijk zichtbaar weer te geven en te vermelden.

 

Op het gebruik van de Service en/of de website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit dit gebruik of die betrekking hebben op de inhoud van deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

 

Eerlijkverdelen behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen.